Cast & Crew

Cast en Crew

JONGEREN

Ilse de Jong, Menno Mennema, Senne de Wolff, Jessie Roskammer, Anke, Woldman, Anke Tjoelker, Ditte de Wolff

TJALLE TAMMES DE JONG

Hendrik Mulder

 

BRECHT

Siepy Duin

 

VOORZITTER

Annemiek Kremer

 

WESTERKAMP

Gielis Dijk

HANS WESTERKAMP

Pier Postma

 

BÔTE WESTERKAMP

Henk Roskammer

 

RINDERT VAN ZINDEREN BAKKER

Jan Smit

 

BREGJE

Sara van den Berg

KINDEREN 1896

Roswitha Mulder, Nick van Dasselaar, Job Harends, Sara van den Berg, Birte Marije Tamminga, Julia Dijk, Jeske Krol, Arielle Reyes

KINDEREN 2018

Daniek de Vries, DaniciaWigarda, Elin Kamstra, Marlissa Jager, Rijanne Hendriks, Rijk de Vries, Mette Oenema, MelleTollenaar, Wytze van der Heide, Mette Rixt Tamminga, Kim Nap, Merit de Wolff, Loes Nolles, Matthea Nies, Stan de Vries, Pien de Vries, Nienke Zwaagstra, Noortje Klok, Ellen van der Molen, Oane Marten van der Veen

----------------------------------------------------------------------------------

REGIE

Coco de Haas

 

TEKST

Janna Eijer

 

ARTISTIEKE LEIDING

Janna Eijer

 

PRODUCTIE

Eijer Producties

REGIE ASSISTENT

Menno Pranger

 

DANCE CAPTAIN

Ditte de Wolff

 

KOSTUUMONTWERP

Fokje Eijer Nutterts

Cobie Broers

 

SCHRIJFSTER BOEK

Janny van der Molen

LICHT EN GELUID

Q Theatertechniek uit Drachten

 

BEHEERDER MARIAKERK

Ad Vromans

 

VORMGEVING

Aarnt Eijer

 

KUNSTENAAR KLOK

Rokus Greebe

WERKGROEP

Hans Suyling, Ad Vromans, Rinske van der Leeuw, Wiep-Fenna de Jong, Pier Postma, Harm Nieuwland, Janny van der Molen, Froukje Hijlkema-Schaap, Eijer Producties

 

VOLWASSENEN

Tryntsje Koops, Jantje Claus-Kinderman, Yoke Hagen, Janneke Oenema, Sjikke de Vries, Margreet Pultrum, Jitske de Wal, Gertjan Veenstra, Jan Smit, Harm Nieuwland, Henk Roskammer, Johan Grijpstra, Theewis de Jong

FRANSMAN

Gertjan Veenstra

 

AGE

Johan Grijpstra

vragen en informatie: info@deklokmoatwerom.nl

Copyright. All Rights Reserved