Voorstelling

IEPENLOFT MUSICAL THEATER

 

'De klok moat werom' speelt zich af in de openlucht naast de kerk van Kortezwaag. We noemen het een musical theater, omdat er veel in wordt gezongen en gedanst. Het stuk is tweetalig (NL + Frysk) en daardoor ook voor de niet-friezen makkelijk te volgen.

Alle spelers komen uit, de omgeving van, Gorredijk. De jongste speler is 9 en de oudste 90. In totaal staat er 150 man op het podium in allerlei verschillende leeftijden. Dit iepenloftstik moet u echt niet missen.

Het verhaal

 

In 1797 werd de huidige Mariakerk gebouwd, zonder toren. In 1896 besloot het toenmalige kerkbestuur om er alsnog een toren op te zetten. Maar wie zou dat betalen? Besloten werd een van de klokken uit de klokkenstoel naast de kerk te verkopen. Daar was de kerkvoogd het absoluut niet mee eens: woedend verliet Tjalle Tammes de vergadering: ‘As ik dea gean, wol ik troch twá klokken bebongele wurde!’, en met deze woorden sprak hij zijn vloek uit over het dorp.

 

Nu in 2018 wil men Gorredijk verbeteren met een multifunctioneel centrum i.p.v. de Skâns. De jongeren zijn in strijd met het plaatselijk belang, want zij willen hun jeugdhonk behouden.

 

Door de vloek spookt Tjalle Tammes nog steeds in Gorredijk rond. En houdt hij de boel daar wat op. Zijn geest leeft door totdat hij wordt 'bebongele' door de Mariaklok van Kortezwaag.

 

'De klok moat werom!'

De Mariakerk

 

Het eenvoudige kerkje is opgetrokken uit baksteen, oude kloostermoppen zijn zichtbaar, afkomstig van de in 1896 afgebroken kerk. Tot het einde van de negentiende eeuw stond er een klokkenstoel bij de kerk. In 1896 zijn de twee klokken daaruit verkocht. Een van die beide klokken, een rijkversierde twaalfde- of dertiende-eeuwse klok, staat bekend als de oudste klok van Nederland. Hij bevindt zich nu in het klokkenmuseum in Asten, in Noord-Brabant. Er staat onder meer een groot Mariamonogram op de klok en in spiegelbeeld de tekst Ave Maria. Deze Mariaklok is waarschijnlijk afkomstig uit de Mariakapel die in de middeleeuwen in Kortezwaag heeft gestaan. De huidige klok in de dakruiter is van 1947. Interieur: De kerkruimte heeft een eenvoudige inrichting met o.a. een 17e eeuwse kansel. Onder de kansel ligt een roodzandstenen sarcofaagdeksel, dat ook dienst heeft gedaan als deksteen voor een altaar, waarvan de aangebrachte vijf kruisen getuigen. Er zijn twee herenbanken in de kerk voor de kerkvoogden van weleer en een preekstoel.

 

Under de Toer

 

'De klok moat werom!' is één van de 32 manifestaties van Under de Toer tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Samen verbeelden ze de mooiste verhalen die het waard zijn opnieuw verteld te worden.

 

32 verhalen

 

We leven met verhalen en vertellen ze maar wat graag aan elkaar. Waar mensen bij elkaar komen ontstaan verhalen en worden ze doorgegeven. In vroeger tijden waren het in Fryslân de terpen waar mensen elkaar ontmoeten. Op de vlucht voor het water, maar ook om zoet water te halen uit de gemeenschappelijke put. Daarom staan veel Friese kerken op een terp. Soms nog volop in dienst als huis van God, maar ze doen ook dienst als galerie, theater, winkel, woonhuis of ze staan gewoon leeg. Maar altijd blijven het bouwwerken vol verhalen. Religieuze, maar ook verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in de gemeenschap, die door de tijd heen steeds opnieuw worden verteld.

 

www.underdetoer.nl

vragen en informatie: info@deklokmoatwerom.nl

Copyright. All Rights Reserved